Βάπτιση

Η Βάπτιση είναι

μία μοναδική

στιγμή στη ζωή

ενός παιδιού

Είναι η στιγμή

που θα ακουστεί

για πρώτη φορά

το όνομα του

αλλά και μία

ξεχωριστή

ανάμνηση για τους

ευτυχισμένους γονείς

Στόχος μας είναι,

η ημέρα της Βάπτισης

του παιδιού σας

να είναι τόσο

όμορφη, όσο την

ονειρευτήκατε.

Οι άνθρωποι

της Ακτή Μερμίγκη,

είναι έτοιμοι

να δώσουν

τον καλύτερο τους

εαυτό!