Κοινωνική Εκδήλωση

Ο χώρος της

Ακτής Μερμίγκη

προσφέρεται

για τη φιλοξενεία

κάθε είδους

εκδήλωσης

κοινωνικής και

επαγγελματικής

Από ένα οικογενειακό

ή φιλικό τραπέζι

μέχρι μία κοπή πίτας

ή ένα επαγγελματικό

σεμινάριο!